Trafiksäkerhetsutbildning


Vår förarutbildning i trafiksäkerhet är ett komplett heldagsprogram som består av teoretisk och praktisk förarträning enligt Arbetsmiljöverkets rekommendationer för dig som kör tjänstebil eller företagsbil. Beställaren erhåller kursintyg efter genomförd utbildning för uppföljning och dokumentation.

 Vi inleder utbildningen med en trafiksäkerhetsteori som innehåller bl.a. information om fartens betydelse, lastsäkerhet och användande av bilens olika säkerhetssystem. Kursen innehåller även ett teoripass där vi går igenom agerande vid en olycksplats samt lär ut sparsam körning och hur man använder en laddbar bil i vardagen.

Den praktiska delen av trafiksäkerhetsutbildningen startar med instruktioner om körställning och rattfattning. Vidare går instruktören igenom tekniska funktionaliteter i el- och hybridbilar samt hur man effektivast laddar bilen. Därefter tränar vi precisionsmanövrering, en rak inbromsning med avståndsbedömning, broms med undanmanöver och slutligen simulerad vinterkörning på halkbana.

Så går det till


TRAFIKSÄKERHETSTEORI: ( Kan anpassas efter er bilpolicy.)
 • Diskussion kring deltagarnas erfarenheter i trafiken.
 • Körteknik som ökar personsäkerheten.
 • Distraktioner under körning så som mobiltelefon, medpassagerare och hur man kan undvika stress.
 • Riskfaktorer i trafikmiljön samt åtgärder för riskminimering, hastighetens betydelse, trötthet och vilka regler som gäller vid körning under påverkan av alkohol, droger och mediciner.
 • Lastsäkerhet samt vikten av att säkra sin last och inverkan av överlast.
 • Vad ökar riskerna när man kör med fel attityd och felaktigt beteende och hur det kan undvikas.
 • Däckkunskap och väglagets betydelse.
 • Skillnaden mellan aktiv och passiv säkerhet.
 • Fordonens tekniska säkerhetssystem.
 • Genomgång av aktuell olycksstatistik och hur man ska agera vid en olycka eller ankomst till en olycksplats.
 • Sparsam körning och hur man effektivt minskar miljöpåverkan vid bilkörning
 PRAKTISKA ÖVNINGAR:

Körställning och rattfattning
Syfte: 
: Innan körning visar vi hur man sitter på ett korrekt sätt i bilen och vikten av att justera ratt och att använda bilens säkerhetsbälte. Vi lär ut rattfattning och vilken teknik man skall använda vid en undanmanönver.

Kunskap om hur man laddar en el- och hybridbil.
Syfte: Vi går igenom hur och var man laddar sitt fordon. Vi tittar på vilka anslutningar som finns och vad man ska tänka på före och efter laddning
​​​​​​​
Sparsam körning, praktisk
Syfte: Att visa hur du som förare med ett ändrat körsätt kan få 10-20% bränslereduktion och en minskad miljöpåverkan utan att förlora någon tid eller hastighet.
 
Precisionsmanövrering (lågfartsmanövrering)
Syfte: Att lära sig manövrera fordonet i trånga utrymmen på ett säkert sätt via
såväl in- som utvändiga backspeglar samt övrig teknisk säkerhetsutrustning.
 
Rak inbromsning med avståndsbedömning.
Syfte: Att bli medveten om fartens påverkan på bromssträckan på det för dagen aktuella underlaget och att bromsa på ett korrekt sätt vid en paniksituation.
 
Broms med undanmanöver
Syfte: Att sitta, titta och styra rätt samt att få kunskap i hur en modern bil uppträder vid en kraftig manöver på det för dagen aktuella underlaget. Bli medveten om hur du reagerar och handlar i en besvärlig trafiksituation samt lär dig att förstå fartens betydelse för trafiksäkerheten och att använda bilens moderna säkerhetssystem korrekt.
 
Halkkörning på halkbana
Syfte: Att sitta, titta och styra rätt samt att få kunskap i hur en modern bil uppträder vid en kraftig manöver på halt underlag som simuleras på vår halkbana. Bli medveten om hur du reagerar och handlar i en besvärlig trafiksituation på vinterväglag.

Trafiksäkerhetsutbildning


Tid: 8.45–16.30
Antal deltagare: 8-16 deltagare. Vid bokning av enstaka deltagare kan dessa bokas in på några av våra öppna dagar. Vid fler deltagare än 16 kontakta oss för mer information.
Bilar: Vi använder bilar ur Toyotas modellprogram vid utbildning på Trosta Park (Stockholm), vid övriga orter använder vi deltagarnas egna bilar.
Orter: Stockholm/Arlanda
Ring Knutstorp- Skåne 
Åre (Vintertid)

Övrigt: Frukost, lunch och eftermiddagskaffe ingår.
Utbildningen kan anpassas efter era behov, kontakta oss för mera information.
Övriga frågor: Kontakta oss under fliken "Kontakt"
​​​​​​​