Trosta Park – konferensanläggning nära Arlanda2016-11-29T10:55:07+00:00

Trosta Park

Trosta Park är beläget 5 km öster om Arlanda flygplats. Från E 4:an tar man av mot Arlanda flygplats och därefter 273 mot Norrtälje/Almunge.
Vid gul vägvält i första T-korsningen efter Arlanda längs väg 273 fortsätt över Almungevägen in genom grindarna.

Taxi: Kommer ni med flyg välj en Taxi Stockholm, Taxi Kurir , eller TOP CAB från Terminalen.
O.B.S Välj INTE Sverige Taxi då deras pris är väsentligt högre.
Visa helst utskriven vägbeskrivning eller informera chauffören att ta väg 273 Mot Norrtälje/Almunge från Arlanda.
Följ väg 273 c:a 5 minuter till första Stopptecken efter Arlanda vid gul vägvält, ni är framme och pris för denna resa c:a 200:-

Att resa hit kommunalt:
Klicka på länken för att söka resväg från er hållplats, ange ”Trosta (Sigtuna)” som resmål. Länk till: SL reseplanerare

Adress:
Trosta Gård, hus 179             La. 59 39 01
195 93 Märsta                         Lo. 18 01 36