Förarkurs för er som kör bil i tjänsten2016-11-29T10:55:09+00:00

Förarkurs

Förarutbildning

Trafiksäkerhet-
Sparsam Körning

Lär dig trafiksäkerhet & Köra sparsamt.

Ecodriving

Sparsam Körning

Lär dig köra ekonomiskt

Trafiksäkerhetsutbildning

Special

Här kan vi skräddarsy er utbildning

Förarkurs

Vinterutbildning

Lär dig hantera halt underlag

Här finns mer info om vad våra förarkurser innehåller

Del 1: Trafiksäkerhet

En teoretisk och praktisk föarkurs där våra erfarna handledare går igenom riskfaktorer i trafikmiljön och åtgärder för ökad trafiksäkerhet. Hur människan fungerar i trafiken, hastighetens inverkan på personskador vid en olycka. Vikten av att följa hastighetsbegränsningar och bilbältets inverkan vid en olycka. Sömn, vakenhet, mörkerkörning och dålig väderlek. Lastsäkring, överlast, däck, droger, mobil m.m.

Praktiska övningar följer efter teorin då vi gör;
Panikinbromsning under varierande hastigheter. Syfte: att medvetandegöra hastighetens betydelse för bromssträckan samt att bedöma bromssträckor på det underlag som råder för dagen.

Kraftfull inbromsning i kurva under varierande hastigheter – med bibehållen styrförmåga. Syfte: att uppleva hur farten och styrningen påverkar sidostabilitet och bromssträcka.

Kraftfull inbromsning i undanmanöver under varierande hastigheter på halt underlag. Väja för ett hinder på vägen och återgå i eget körfält för att undvika mötande trafik. Syfte: att få ökad handlingsberedskap för plötsliga och oväntade trafiksituationer och att bli medveten om hur du reagerar vid en plötslig trafiksituation.

Nästa moment av förarutbildningen koncentreras på precisionsmanövrering i låg hastighet på manövergård. Här får du lära dig att enkelt manövrera bilen i trånga utrymmen med hjälp av yttre och inre backspeglar. Att fickparkera med enkelhet i minimalt utrymme mellan två bilar. Syfte: att sänka kostnader för självrisk av skrapskador på kaross och fälg.

Del 2: Sparsam Körning

Teoretisk och praktisk förarkurs i sparsam körning med fokus på att få en lägre kostnad för bränsle och samtidigt sänka CO2 utsläppen varje mil, varje dag.

Vi kör 2 övningssträckor per person med teorigenomgång däremellan. Körningen sker i bilar med registrering av bränsleförbrukning, hastighet och tid.

Referenssträcka 1 är en förutbestämd slinga av blandad trafikkaraktär i verklig trafik. Föraren instrueras och förevisas därefter praktiskt och teoretiskt . Vid referenssträcka 2 kör föraren samma rutt en gång till och tillämpar nu sparsam körning praktiskt och teoretiskt. Syfte: att påvisa hur ett ändrat körsätt leder till en energieffektivisering, dvs. bränslekostnaden och koldioxidutsläppet sänks med 10-15 %. Utan att du har förlorat i körtid!

Teoretisk och praktisk förarkurs i sparsam körning med fokus på att få en lägre kostnad för bränsle och samtidigt sänka CO2 utsläppen varje mil, varje dag.

Vi kör 2 övningssträckor per person med teorigenomgång däremellan. Körningen sker i bilar med registrering av bränsleförbrukning, hastighet och tid.
Referenssträcka 1 är en förutbestämd slinga av blandad trafikkaraktär i verklig trafik. Föraren instrueras och förevisas därefter praktiskt och teoretiskt . Vid referenssträcka 2 kör föraren samma rutt en gång till och tillämpar nu sparsam körning praktiskt och teoretiskt. Syfte: att påvisa hur ett ändrat körsätt leder till en energieffektivisering, dvs. bränslekostnaden och koldioxidutsläppet sänks med 10-15 %. Utan att du har förlorat i körtid!

Precisionsmanövrering – Syfte: att lära sig manövrera fordonet på ett mer effektivt och säkert sätt via backspeglarna och med övrig teknisk utrustning. Genom träning kan dyra kostnader för plåtskador med mera undvikas. Tidsåtgång: 3 tim. Min antal: 8 st.

Coaching i trafiken.
Här får föraren coaching i sitt bilkörningssätt individuellt eller i grupp. Tidsåtgång: valfritt.

Driving Challenge.
En riktig utmaning där du får köra bil på ett lite mer utmanande sätt men ändå under säkra förhållanden. Tidsåtgång: 3 tim. Min antal: 8 st.

SUV Experience.
I din fyrhjulsdrivna bil får du verkligen prova på de tekniska redskapen som bilen är försedd med och hur dessa kan användas på ett effektivt sätt. Tidsåtgång: 3 tim. Min antal: 8 st.

Första hjälpen på olycksplats.
Att våga agera på en olycksplats kräver kunskap och träning. I en trafikolycka kan man möta en mängd olika skador och symptom hos de drabbade. Syfte: att med rätt prioritering och handlande kunna rädda liv och begränsa ytterligare skador. Vi lär ut de grundläggande kunskaperna i första hjälpen, hjärt- och lungräddning och gör dig bekant med den utrustning du har med dig i bilen. Tidsåtgång: 3 tim. Min antal: 8 st.

Teoriföredrag om trafiksäkerhet.
Våra utbildare går igenom Arbetsmiljöverkets krav om vad en bra arbetsmiljö i bilen är. Vad innebär egentligen begreppet trafiksäkerhet? Tidsåtgång: 2 tim.

Vinterkörning i Åre
En riktig vinterutmaning. Våra bilar har fyrhjulsdrift, framhjulsdrift och bakhjulsdrift och vi kan skräddarsy ert program efter önskemål.
Vi har alltid flera modellar från SUV 4×4 till rena rallybilar om ni inte vill komma med egna bilar.